Inte bara för advokater

TimeApp var från allra första början ett generellt system för en effektiv tid- och projektredovisning. Tanken var att det skulle vara flexibelt, enkelt och trevligt att jobba med. Kundernas engagemang och feedback har gjort att utvecklingen av TimeApp skapat andra förutsättningar och nya möjligheter. Idag är TimeApp lite av ett affärssystem i miniatyr eller ett…