Värde som varar

När företag investerar i någonting, vill man att det ska ha ett värde som också varar över tiden; som är funktionellt för sitt ändamål, men som också kan symbolisera professionalism och framtidstro.   Det är därför inte så förvånande att OlofssonAuto AB i Norrköping, som är en av landets ledande återförsäljare av Mercedes-Benz, öppnat upp…