Fler företag digitaliserar tidrapporteringen

Visma är en av landets största leverantörer av administrativa programvaror. Årligen presenterar man en undersökning; Vismas Digitaliseringsindex, som visar på den digitala mognadsgraden hos svenska företag och organisationer. – Eftersom digitalisering driver effektivitet är det viktigt att snabbt komma med på tåget, säger Klaus Schwab, grundare av och styrelseordförande i World Economic Forum, i ett…