Lucka 4 i TimeApps Adventkalender

Vänligen godkänn statistics, marketing cookies för att kolla på denna video. Från dan före dopparedan till det nya årets första dag; alltså den 23 december till den 1 januari, har vi ett erbjudande till alla nya kunder, som köper TimeApp för sex månader på faktura oaktat TimeApp-version. Då får du gratis en timmes distansutbildning, en…