Alla sätt är bra … om det minskar stressen

För somliga fungerar deadlines och tidspress som en sporre i positiv bemärkelse, men för många, säkerligen de allra flesta av oss, kan det istället skapa en stress som är klart negativ. Gränsen kan vara hårfin och svår att känna igen. Därför är det viktigt att man lägger upp arbetet på rätt sätt, så att man…