TimeBook ger en föraning om Teams

När vi skapade TimeApp, ville vi självklart göra en produkt som innehöll värdefulla funktioner och tjänster för våra kunder; från små företagare till stora bolag och kommuner. En sak som vi värnade extra om var TimeBook; ett företagsinternt socialt forum i realtid, där alla i företaget som var inloggade kunde kommunicera med varandra med text…