Alla kunder är viktiga kunder …

… inte minst alla våra jurist- och advokatkunder. Mycket av framgången bakom TimeApp handlar om att lyssna på kunderna, höra på deras åsikter och erfarenheter, deras förslag och idéer. Det är vi på TimeApp bra på och det har också gett oss åtskilliga framgång. I branschversionen;TimeApp Advokat har vi exempelvis skapa förutsättningar till utökad jävsökning,…