Inköpschefsindex pekar på rekordfart i industrin

Inköpschefsindex eller PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. – Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för…

Ökar lager och inköp inom EU

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet. Enligt en undersökning från Tillväxtanalys och Svenskt Näringsliv, bland 1 686 företag, vidtar man åtgärder för att minska sårbarheten. Hälften uppger att de ska…

Tech är Sveriges nya basindustri

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar, att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt; IT och telekom. Den inbegriper även företag inom t ex dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech). Sammanställningen visar, att branschens bidrag till BNP…

Två nyheter är i hamn

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. När det gäller funktionaliteten har det sedan en tid efterfrågats möjligheten att exportera debiteringsunderlag i form av SIE-filer. Vi…