Satsa på svensk cybersäkerhet

I en debattartikel i DN (16/7 2021) skriver tre forskare verksamma i CDIS eller Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid Kungliga Tekniska Högskolan, att vi skyndsamt måste förbättra säkerheten mot cyberangrepp och minska landets utsatt för den typen av angrepp. Lösningen ligger enligt dem i att rejält höja ambitionsnivån när det gäller den nationella forskningen…

Ledarskap avgörande för småföretags digitala omställning

Är svenska småföretag digitalt mogna? Och vad kännetecknar företag som har förmåga att ställa om och bli mer digitala? Frågorna undersöks i rapporten Digital mognad – Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa i småföretag som har getts ut av Tillväxtverket. Den bygger på djupintervjuer med 16 tillväxtinriktade småföretagare i olika branscher, samt en kunskapsöversikt som…

Cyberattacker är statens ansvar

Under senare tid har hackerattacker stängt bl a  800 Coop-butiker och ett antal mediahus världen över. Det kom inte helt oväntat och nu kräver organisationen Svenskt Näringsliv att staten ska ta ansvar för den här typen av cyberbrott. Hotet mot näringslivet från hackers har ökat dramatiskt de senaste åren. Branschorganisationen Svensk Handel rapporterade nyligen att 43% av medlemsförtagen…

Svensk ekonomi på samma nivå som innan krisen

Efter en mycket turbulent tid i svensk ekonomi under 2020 är den ekonomiska aktiviteten i stort sett tillbaka på samma nivå som före krisen. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Under första kvartalet 2021 steg BNP jämfört med kvartalet innan. I april visade dock flera delar av ekonomin nedgångar, bl a hushållens konsumtion. –…

Ökad digitalisering, men …

Den 11 mars 2020 deklarerades världsepidemi. Hela samhällen stängdes ner. Människor skickades hem från arbetsplatser och det blev ett år som kom att pröva oss alla. Det har pratats om en expressdigitalisering av svenska företag. Men årets upplaga av Telia digitala index avslöjar att det är en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Även…

Ökat intresse för upphandlingar

Det totala värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år och statistik visar att intresset ökar. Framför allt handlar det om ett ökat intresse för statliga och kommunala upphandlingar. Fler anbudsgivare Statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar, att allt fler anbudsgivare deltar i upphandlingar. År 2017 var det i genomsnitt…

De viktigaste tekniktrenderna

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Man ger också ut en årlig rapport; Accenture Technology Vision 2021, förutspår de viktigaste tekniktrenderna, som kommer att forma företag och branscher under de närmaste tre åren.…