Rätt att åtala för tjänstefel

Nyhetssajten Tidningen Näringslivet publicerade nyligen en artikel med rubriken; Oroväckande mönster med statliga övergrepp. Där intervjuade man affärsjuristen Claes Sjölin, som menar att tjänstemän borde kunna åtalas för tjänstefel om de inte kan lagen eller drivs av en egen politisk agenda. Som exempel nämner han bl a Mark- och miljööverdomstolens beslut att avslå Cementas ansökan…