Må bättre med TimeApp

Arbetsmiljöverket har i en rapport konstaterat, att 1,6 miljoner svenskar anser sig ha hälsoproblem, som är kopplade till arbetet. Studien omfattar 11 500 personer och avser år 2020. Däremot anser 68% av intervjupersonerna, att de har det ganska bra och inte upplever några större problem. En bidragande orsak till det stora antalet, som uppger sig…