Brister i digital cybersäkerhet hotar konkurrenskraften

I en nyligen publicerad rapport från Visolit och analysföretaget Radar pekar man på stora brister: Många svenska små- och medelstora företag har låg säkerhetsmognad och utnyttjar inte styrkan i molnlösningar, utan prioriterar effektivisering framför innovation och säkerhet. – Situationen är en betydande affärsrisk för många svenska företag, som snarast bör prioritera sitt arbete med digital…