MUCF föreslår sänkt rösträtt till 16 år

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar varje år fram en tematisk rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten visar på en engagerad ungdomsgeneration, och inget tyder på att intresset eller deltagandet bland unga minskat över tid. Dock berättar unga, som MUCF intervjuat, att de känner oro för att utsättas…