IT-säkerheten vid distansarbete är otillräcklig

Covid-19-pandemin inledde en tid för distansarbete i stor skala. Samtidigt innebar det säkerhetsutmaningar, som IT-proffs nu kämpar med att hantera, enligt en ny studie från Thales. Den globala undersökningen med 2 600 IT-beslutsfattare, på uppdrag av Thales, och genomförd av 451 Research, gjordes för att bättre förstå de nya säkerhetsriskerna och utmaningarna, som orsakas av…

Uppdatering: Attestfunktion

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. Nyligen har vi gjort en uppdatering av TimeApp med följande nya funktionaliteter; Det går nu att skicka en redovisning…

Användningen av 5G ökar snabbt

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, främja konkurrensen inom denna marknad och bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata, som redovisas i rapporten; Svensk telekommarknad. Rapporten för det första halvåret 2021 visar att;…