Personalliggare – viktig i brottsbekämpning

Veidekke-koncernen är en av Skandinaviens största byggentreprenörer och under Almedalsveckan belyste man den arbetslivskriminalitet, som ofta följer i spåren av utländska företags agerande i Sverige, inte minst gäller det östeuropeiska bolag. Lennart Weiss på Veidekke Sverige, redogjorde inledningsvis för den faktiska situationen i dag i Sverige och hur Veidekke arbetar mot fusket. Det är omfattande,…