Sverige världs 3:a på innovationer

PRV (Patent- och registreringsverket) är centret för immateriella rättigheter. PRV arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige. Genom att sprida kunskap om immateriella tillgångar och granska och registrera patent, varumärken och design skapar man förutsättningar för en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld. Sverige placerar sig på tredje plats när världens mest innovativa länder mäts i…