Företagen kan inte kompensera för kostnadsökningar

Bara 6% av företagen lyckas kompensera för sina kostnadsökningar fullt ut, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Nästan alla företag drabbas av ökade kostnader, men de kan inte kompensera för det genom att höja priserna, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Bara sex procent kan hantera de egna prisökningarna genom att höja de sk utpriserna. För mer…