Kvinna som arbetar hemifrån

Kontoren är viktigare än någonsin

Sedan pandemin bröt ut 2020, har hemmaarbete blivit en viktig del i många kontorsarbetares vardag. Däremot är de fasta kontoren fortsatt viktiga, speciellt för den fortsatta flexibiliteten. En ny undersökning från Novus, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, påvisar just det faktum. Fast arbetsgivare och arbetstagare delar däremot inte samma syn på det hybrida arbetslivet. Novus-undersökningen…