Veckans tips – Gruppera arbetet

Ibland kan det kännas som att man har ett överväldigande antal kunder/klienter, koder och användare. I TimeApp har vi därför en smart funktion, som gör att man dela upp och gruppera olika objekt. Exempelvis kunder inom olika kategorier, användare i olika arbetslag och koder efter arbetsmoment. Genom att gruppera i systemet, får man en renare,…

För att växla tidsenhet

Nu kan tiden i TimeApp redovisas både i timmar och minuter – ett smart komplement till redovisning i decimalformat. Vi gör det här för att våra användare snabbt ska kunna rapportera sina korrekta tider och på det sätt som passar dem allra bäst. Dessutom har Domstolsverket utfärdat nya bestämmelser för landets advokater med hårdare krav…

Vi önskar en trevlig Kristi himmelsfärd

Nu på torsdag den 18 maj infaller årets Kristi himmelsfärdsdag och det innebär att en röd dag i kalendern och att vi på P&K TimeApp AB håller vårt kontor stängt. Dessutom vill vi informera om, att vi under onsdagen endast har öppet fram till och med klockan 13:00. Vi vill påminna om, att den som…

En klocka på armen och texten "Redovisa din tid i minuter"

Från decimaler till minuter

Domstolsverket har beslutat att förtydliga sina riktlinjer gällande taxa i förornandemål, så att landets advokater fortsättningsvis ska redovisa sina tider utifrån förhörstidens längd under förundersökningen. Det gav oss på TimeApp ett incitament till att snabba på utvecklingen av vårt system för tidrapportering. Numera kan tidrapporteringen ske antingen i form av timmar/minuter eller som decimaler. (Källa:…

Projektbudget i timmar eller kronor

I TimeApp finns även möjligheten att sätta upp olika former av budgettak på ett projekt; antingen i antal timmar eller i kronor. Det gör att du kan följa hur arbetet går och stämma av mot uppsatt budget. Om projektet närmar sig budgettaket, framgår detta tydligt med hjälp av olika färgskalor som varierar beroende på om…