För att växla tidsenhet

Nu kan tiden i TimeApp redovisas både i timmar och minuter – ett smart komplement till redovisning i decimalformat. Vi gör det här för att våra användare snabbt ska kunna rapportera sina korrekta tider och på det sätt som passar dem allra bäst. Dessutom har Domstolsverket utfärdat nya bestämmelser för landets advokater med hårdare krav…