Branschversioner

TimeApp har allt sedan starten bestått av en bred uppsättning av olika funktioner. Det har gjort att systemet kan användas av alltifrån advokater och konsulter till elektriker och byggnadsarbetare.

Gemensamt för alla företag som använder TimeApp, är att de vill ha ett enkelt och användarvänligt verktyg som underlättar den dagliga verksamheten. Något som gör att de kan fokusera på att göra det de är bäst på – fast ännu bättre.

För att kunna erbjuda effektiva, verksamhetsanpassade lösningar, finns TimeApp i olika branschversioner som garanterar en bra kombination av verksamhetens behov och TimeApps funktionalitet.

TimeApp Advokat är en branschversion som vänder sig till företag och individer verksamma inom lag och rätt. Det kan t ex vara advokater, advokatbyråer eller jurister i företag och kommuner.

I TimeApp Advokat finns allt som behövs för att få ordning och reda på tider, resor, kostnader och utlägg. Allting registreras snabbt och enkelt på klienter och ärenden. När det sedan är dags att fakturera, kan man på enbart ett par klick förvandla arbetad tid till en färdig faktura. Fakturasystemet kan också skapa kostnadsräkningar.

Tack vare utökade sökfunktioner, är det enkelt att upptäcka eventuella jävsituationer.

Vår kärn- och premiumprodukt är TimeApp Affärssystem. Det är ett modernt och effektivt verktyg för administration av tid- och projektrapportering. Här finns absolut allt som TimeApp kan erbjuda, just för att företagen ska kunna ha koll på allt som ryms inom tid och projekt. Vi har idag en bred uppsättning av olika företagskunder, som alla vill använda ett smidigt, effektivt och användarvänligt verktyg i sin verksamhet.

TimeApp Affärssystem har vi paketerat med allt, som kan komma till nytta; från redovisning av tid och kostnader, utlägg och artiklar, till arbetsorder, fakturering och körjournal.

Branschversionen TimeApp Konsult/Media vänder sig till företag och organisationer verksamma inom en mängd olika branscher. Från PR- och reklambyråer till arkitekter, konstruktörer, teknikkonsulter och bemanningsföretag.

Alla har de gemensamt att det gäller att dels hålla ordning på sina interna tider och kostnader, dels enkelt och effektivt kunna debitera tid, resor och utlägg på kunder och uppdrag. I TimeApp Konsult/Media finns allt som behövs för det typiska konsultbolaget; flexibel tidrapportering, enkel fakturering, smidig körjournal med GPS och en bred uppsättning rapporter.

Inom bygg- och anläggningssektorn generellt återfinns både väldigt stora företag och enskilda hantverkare, som alla har ett behov av att veta var tider, material och resor tar vägen. Det gäller att ständigt kunna göra sina rapporter och med vårt system går det från både datorn och mobilen/surfplattan.

Förutom att kunna sköta sin löpande tidrapportering och faktureringen, finns det även en elektronisk personalliggare som lever upp till de krav som Skatteverket ställer på byggbranschen.

För de flesta företagen inom el och VVS, är det inte bara tider och resor som ska dokumenteras och följas upp. Det är också en stor volym av olika artiklar och material som måste tas med på kundfakturan för att inte dra ner lönsamheten på de utförda jobben.

Det här har vi tagit fasta på när vi utvecklat TimeApp El/VVS. Här finns smarta verktyg för att hantera alltifrån tidrapportering, arbetsorder och material till körjournaler och fakturering.

TimeApp personalliggare är en komplett lösning för alla företag som berörs av lagkravet på personalliggare: byggsektorn, fordonsservice, frisörer, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossister samt restauranger och tvätterier.

TimeApp X är ett koncept, som innebär att vi levererar en exklusivt företagsanpassad version av TimeApp till företag, kommuner och organisationer, som behöver speciella funktioner som inte erbjuds i vanliga TimeApp eller som vill fokusera på sitt egna varumärke.