Instruktionsfilmer TimeApp

Här hittar du en mängd olika instruktionsfilmer som går igenom vanliga moment i TimeApp.

Tidredovisning

Skapa ny redovisning

Redigera och radera redovisningar

Redovisa för hel vecka

Redigera andra användares redovisningar

Redovisa artiklar/material

Använd tidtagaren

Fakturering

Faktureringsinställningar

Fakturamallar

Skapa ny faktura

Makulera faktura

Skapa ny kreditfaktura

Skapa fakturapåminnelse

Visa fakturaspecifikation

Faktura med RUT-avdrag

Registrera betalning

Registrera betalning med manuell kontering

Körjournal

Rutter & Bilar

Registrera ny resa

Ändra eller radera en resa

Hantera andra användares körjournaler

Register

Skapa ny kund

Ändra befintlig kund

Inaktivera och aktivera kund

Skapa nytt projekt

Ändra informationen om ett projekt

Ändra behörigheter till ett projekt

Inaktivera och aktivera projekt

Byt benämningar för Kund och Projekt

Inställningar och användare

Skapa ny användare

Användargrupper

Behörigheter för användare

Hantera företagets koder

Ladda upp företagets logotyp

Köp TimeApp

Artikeldatabas

Importera/ladda upp databas till TimeApp

Massändring av artiklar

Gör en backup på databasen

Radera databas

Attestering av tider

Lämna tider för attest

Hantera tider som lämnats för attest

Ej godkända tider

Lås upp attesterade tider

Arbetsorder

Skapa ny arbetsorder

Redovisa tid på arbetsorder

Fakturera en arbetsorder

Mina Sidor

Byt lösenord för din användare

Ändra startsida

Ändra profilbild

Ändra tema för TimeApp

Rapporter

Skapa ny rapport

Stämpelklocka

Stämpla in/ut

Rapport över stämplad tid

Redigera stämplad tid