Arbetsorder

Arbetsdagarna är för många ett evigt pusslande. Speciellt utsatta är de som har många olika ställen att befinna sig på och där förutsättningarna för uppdragen tenderar att variera.

Genom att använda arbetsorder i TimeApp, kan man få svar på frågor som vem ska göra vad, när ska det vara klart och hur lång tid får det ta och därmed skapa sig en mer lätthanterlig och produktiv arbetsdag.

Vad är en arbetsorder i TimeApp

En arbetsorder i TimeApp är kopplad till en kund och ett projekt. Den innehåller information som t ex arbets- eller felbeskrivning, att-göra-lista och datum för när jobbet ska utföras.

Man kan även ladda upp filer till en arbetsorder, som t ex planlösningar, detaljritningar eller andra dokument som kan vara bra att ha tillgång till inom ramen för uppdraget.

Delegera och följ upp

Den som har behörighet att skapa nya arbetsorder, kan också välja att tilldela den till en eller flera personer inom företaget. De blir då aviserade via e-post och/eller pushnotis i mobilen, om att de blivit tilldelade en ny order.

Det går att följa hur arbetet med en order går i realtid. Om man har skapat en att-göra-lista på ordern, kan man se hur många procent av ordern som är avklarad, i takt med att punkterna på listan slutförs.

Arbeta med en order

Den som blivit tilldelad en arbetsorder kan på ett överskådligt sätt se exakt vad som ska göras och enkelt rapportera in nedlagd tid, körda kilometer och använt material.

När arbetsordern är klarmarkerad av utföraren, kan den gå vidare till faktureringen.

Fakturera en arbetsorder

En arbetsorder kan ha en av följande statusar;

  • Köad
  • Ny
  • Påbörjad
  • Avklarad

Så snart den uppnått statusen avklarad, är den klar för fakturering. Man kan enkelt urskilja vilka order som blivit fakturerade eller inte, vilket bidrar till en god kontroll.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt i 14 dagar.