Fakturering

TimeApp innehåller ett komplett faktureringssystem med kundreskontra, som kan hämta uppgifter från bl a tidredovisningen, arbetsordersystemet, artikeldatabasen och körjournalen.

Fakturera snabbare

Allting som rapporteras på en kund, kan i slutändan resultera i en faktura. Alla tider, resor, kostnader, utlägg och artiklar kommer prydligt uppspaltade på kundfakturan – i den ordning man själv vill.

På fakturan kan man sedan lägga på rabatter eller i övrigt justera priser. Det går självklart bra att lägga till extra fakturarader för att debitera sådant som inte tagits upp i den löpande tidrapporteringen, t ex fasta avgifter.

Fakturan kan sedan skickas direkt till kund via e-post från TimeApp, eller så kan man skriva ut en PDF och skicka den via post.

Missa inga utdebiterbara poster

När man fakturerar en kund i TimeApp, ser systemet till att markera alla bakomliggande tider, resor, kostnader, utlägg och artiklar som fakturerade. På så sätt elimineras risken för att dubbelfakturera en kund, samtidigt som man själv får en god kontroll över vad som blivit fakturerat och inte.

Om man krediterar eller makulerar en faktura i TimeApp, kommer alla tider, resor, kostnader, utlägg och artiklar som låg till grund för den fakturan att återgå till att vara ej fakturerade.

Pricka av betalningarna

I takt med att fakturorna betalas, går det utmärkt att pricka av dem som betalda i TimeApp. På så vis är det lätt att se vilka fakturor som är betalda respektive obetalda.

Fakturasystemet använder ett färgsystem för att ge en överskådlig bild över alla fakturor och dess status. En faktura kan ha en av följande statusar;

  • Ej färdig
  • Obetald, ej förfallen
  • Obetald, förfallen
  • Betald
  • Makulerad

Det går utmärkt att filtrera på status, vilket gör att man t ex kan plocka fram en lista som visar på alla fakturor som är obetalda och vars sista betaldatum har passerat.

Påminnelser, RUT/ROT och omvänd byggmoms

Förutom debet- och kreditfakturor kan man också skapa fakturapåminnelser i TimeApp. Det är gjort med ett knapptryck och man bestämmer själv vilket meddelande som ska anges i samband med påminnelsen.

Man kan även skapa fakturor med stöd för RUT- och ROT-avdrag samt omvänd byggmoms.

Läs mer om ROT- och RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida.

Fakturaspecifikationer

När man fakturerar en kund för det nedlagda arbetet, så kan man välja hur detaljerad man vill att fakturaraderna ska vara. Man kan t ex välja att alla tider slås ihop som en klumpsumma. Det gör att fakturan i sig blir lättöverskådlig, men kunden kanske vill ha mer underlag för att kunna förstå vad det är man ska betala för.

Då kan man välja att skicka med en fakturaspecifikation. På specifikationen listas alla rapporterade tider, resor, kostnader, utlägg och artiklar i kronologisk ordning, tillsammans med eventuella kommentarer som man gjort i samband med rapporteringen.

Kontering och bokföringsunderlag

I samband med fakturering i TimeApp, sätts även en kontering för varje händelse. När en faktura skapas – skapas samtidigt ett inlägg i konteringsloggen vilken summa som förts upp på vilket konto. Likaså när en faktura betalas så görs ett nytt inlägg i konteringsloggen som talar om att fakturan är betald.

Denna information kan man sedan använda som ett bokföringsunderlag, för att förenkla bokföringsarbetet.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt under 14 dagar.