Körjournal

Med hjälp av körjournalen i TimeApp, kan man på ett smidigt sätt hålla reda på alla körda mil. Man kan separera privata resor från tjänsteresor med olika priser per kilometer och dessutom koppla varje resa till en specifik kund och projekt.

På så sätt utgör körjournalen ett utmärkt underlag för faktureringen samtidigt som den uppfyller Skatteverkets regelverk.

Smidigt via app

Tack vare våra appar för iOS och Android, är det en enkel match att föra körjournal. Apparna drar nytta av telefonens inbyggda GPS-funktionalitet, som assisterar med både adressuppslagningar och avståndsberäkningar.

Vi vågar påstå att våra appar för iOS och Android är så nära en elektronisk körjournal man kan komma.

Flexibel prissättning

När en resa sparas i körjournalen kan man välja vilket kilometerpris som ska appliceras. Man kanske har olika priser beroende på när på dygnet resan genomförs, eller olika milersättningar beroende på vad det är för uppdrag som fordonet används till.

Varje företag som använder TimeApp, kan själva bestämma över sin prissättning av körda kilometer.

Med hjälp av prissättningssystemet kan man också märka upp resor som privata eller tjänsteresor.

I anknytning till varje resa som förs in i körjournalen kan man också skriva in en kommentar om resan. Här kan man t ex fylla i om man har tankat.

Bilar och rutter

I körjournalen kan man spara bilar och rutter, för att snabbt kunna återanvända dessa när man ska fylla i sin körjournal.

  • Rutter är en uppsättning adresser som kan anges för återkommande tur- och returresor, t ex om man åker från hemmet till jobbet och hem igen.
  • Bilar är precis som namnet antyder, de bilar som man färdas i och som ska skrivas in i körjournalen. Bilar sparas med ett registreringsnummer och en benämning.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt under 14 dagar.