Rapporter

Allt som på något sätt förs in i TimeApp, kan man få ut i rapportform. Prydligt uppställt med företagets egna logga och tydliga summeringar.

Alla rapporter kan exporteras till Excel-, PDF- eller CSV-format.

Plocka snabbt och enkelt fram hur många timmar som lagts ned per projekt, kund, användare eller period. Eller kombinera flera frågeställningar och skapa din egna rapport. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Rapportinställningar och kategorier

Rapportsektionen i TimeApp är uppdelat i två huvudsakliga kolumner; rapportinställningar och rapportkategorier. I rapportinställningarna kan man göra inställningar som påverkar alla rapporter som skapas vid det tillfället. Det handlar t ex om val av rapportperiod, sortering, orientering på dokumentet samt om inaktiverade och/eller fakturerade poster ska tas med.

I den andra kolumnen hittar man alla de olika kategorierna av rapporter som finns tillgängliga. De är uppdelade efter funktion och/eller område i TimeApp. Här finns kategorier som Redovisning, Körjournal, Arbetsorder, Ekonomi m fl.

Egen logotyp och andra valmöjligheter

Det går bra att ladda upp sitt eget företags logotyp och på så sätt få med den på rapporterna som skapas i TimeApp. Rapporterna kan också exporteras (laddas ned) som PDF, Excel eller CSV.

När man skapar en rapport i TimeApp, visas den först på skärmen och kan sedan skrivas ut eller exporteras till någon av de ovan nämnda filformaten.

När rapporten är synlig på skärmen, kan man välja att dölja vissa fält som man kanske inte vill ha med i rapporten, beroende på vad den ska användas till. Man kan välja bort att visa kommentarer som har angetts i samband med en tidredovisning, summeringar och priser.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt under 14 dagar.