Löneprogram

TimeApp har stöd för att exportera löneunderlag till löneprogram från Visma, Fortnox, Cronan, Kontek och Flex. Tillsammans utgör de en betydande andel av den svenska marknaden för löneprogram. Fler exportmöjligheter till andra löneprogram läggs till i takt med kundernas önskemål.

Hur använder vi löneexporten?

  1. Ange vilka koder i TimeApp som ska innehålla lönehändelser. Varje löneprogram har sina egna koder för att registrera t ex sjukdagar, VAB, övertid, normalt arbete mm. I TimeApp använder vi också koder för att registrera olika saker – t ex hur mycket tid vi lagt på vissa projekt. För att använda tiden i TimeApp som löneunderlag, behöver man berätta för TimeApp vilka av era TimeApp-koder som ska kopplas till vilka av era lönekoder. Du hittar en komplett lista av dessa under Kontrollpanelen > Koder > Hantera lönekoder.
  2. När man är klar med koduppsättningen, måste man också se över sina användare i TimeApp. I ett löneprogram har varje anställd ett anställningsnummer – detta nummer måste anges på respektive användare i TimeApp. Det är på så sätt som TimeApp och löneprogrammet vet att man syftar till samma person.
  3. När koderna och användarna är redo, är det bara att fortsätta redovisa som vanligt i TimeApp. Via rapporten Redovisningar > Sammanställning för lön kan man få en bra överblick över periodens lönehändelser. Man kan också begränsa urvalet av tider i TimeApp och t ex bara inkludera attesterade tider i lönerapporten. För att ladda ner en exportfil, som kan läsas in i löneprogrammet, välj alternativet Exportera som visas högst upp på lönerapporten på skärmen. Välj sedan det löneprogram ni använder och ladda ner filen till datorn.

En användare kan också klassificeras som Timanställd eller Schemalagd. För en timanställd användare, skickas alla tider med till löneprogrammet, medan endast avvikelser skickas med för den som är schemalagd.

Via rapporten Sammanställning för lön kan man få överblick över vad som kommer att inkluderas för export till löneprogrammet.