TimeApp
för Kommuner

Utmaningar

Kommunerna är vårt lands största arbetsgivare med närmare 875 000 anställda och den totala omsättningen är ungefär 784 miljarder kronor. De är fördelade på 290 kommuner av varierande storlek, men i princip är kommunerna den största lokala arbetsgivaren. Här finns en bred verksamhet som sträcker sig från teknisk förvaltning och kultur till vård, skola och omsorg. Dessutom har vi 20 landsting/regioner med en omfattande verksamhet och mer än 300 000 anställda. Omsättningen bland Sveriges regioner uppgår till över 450 miljarder kronor per år.

Något av det svåraste i kommunerna är hur verksamheterna ska kunna struktureras; hur man ska kunna hålla reda på vad personalen gör när det gäller tid, resor och utlägg. Lägg till det vikten av att ha en vettig och effektiv internkommunikation genom hela organisationen.

Lösningar

Generellt är kommunerna är en bra arbetsgivare och agerar för att verksamheterna ska nå optimala mål på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det är där TimeApp kommer in i bilden; inte bara som ett tid- och projektredovisningssystem, utan snarare som ett kompakt affärssystem, som kan anpassas och användas av alla tänkbara förvaltningar och verksamheter.

100% webbaserat

TimeApp är ett helt webbaserat system. Det betyder att man inte behöver investera i dyr utrustning och att ni alltid kommer åt systemet; inga krångliga installationer. Dessutom finns det appar till surfplattor och mobiler, både Android och iOS.

Tider, resor och kostnader

TimeApp effektiviserar den dagliga verksamheten genom att snabbt, smidigt och enkelt registrera både tider, resor, kostnader och utlägg.

Flexibelt och utbyggbart

TimeApp har en avancerad, genomtänkt teknisk plattform, som gör att systemet lätt kan brandas och anpassas till den enskilda kommunens individuella behov.

Gör som bl a Malmö, Habo och Ockelbo…

Inom kommuner och landsting är en av de viktigaste uppgifterna att driva verksamheterna på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Allt fler har därför börjat använda sig av tid- och projektredovisningssystemet; TimeApp Affärssystemet. Först ut var Malmö Stads Fritidsförvaltning, som beställde en anpassad version av systemet; allt för att förvaltningen ska kunna bedriva ett så effektivt arbete som möjligt.

Den specialanpassade eller sk brandade versionen av TimeApp, som tagits fram för Malmö, avser framförallt redovisning av tider och hantering av arbetsorder. Idag har fritidsförvaltningen ca 325 medarbetare, som bl a svarar för skötsel och tillsyn av 80-talet fritids- och idrottsanläggningar.

– Vi använder TimeApp för tidredovisning. Personalen, som använder systemet i sina mobiler, tycker att det går väldigt enkelt och smidigt att knappa in var de är och vad de gör, säger administratören Kristina Pettersson på Habo kommun.

Standardversionen av TimeApp bygger på redovisning av tider, kostnader, utlägg och resor. Här finns också en körjournal och en stämpelklocka med GPS-funktion, artikeldatabas, arbetsorder, fakturering och även ett helt världsunikt internt mötesforum i realtid; TimeBook, som på ett smart och enkelt sätt underlättar den interna kommunikationen.
Systemet TimeApp finns tillgängligt både på svenska och engelska.

För mer information, kontakta oss på
0150-506 15