Nyheter

Svensk ekonomi på samma nivå som innan krisen

Efter en mycket turbulent tid i svensk ekonomi under 2020 är den ekonomiska aktiviteten i stort sett tillbaka på samma nivå som före krisen. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Under första kvartalet 2021 steg BNP jämfört med kvartalet innan. I april visade dock flera delar av ekonomin nedgångar, bl a hushållens konsumtion. –…

Läs mer

Ökad digitalisering, men …

Den 11 mars 2020 deklarerades världsepidemi. Hela samhällen stängdes ner. Människor skickades hem från arbetsplatser och det blev ett år som kom att pröva oss alla. Det har pratats om en expressdigitalisering av svenska företag. Men årets upplaga av Telia digitala index avslöjar att det är en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Även…

Läs mer

Ökat intresse för upphandlingar

Det totala värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år och statistik visar att intresset ökar. Framför allt handlar det om ett ökat intresse för statliga och kommunala upphandlingar. Fler anbudsgivare Statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar, att allt fler anbudsgivare deltar i upphandlingar. År 2017 var det i genomsnitt…

Läs mer

De viktigaste tekniktrenderna

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Man ger också ut en årlig rapport; Accenture Technology Vision 2021, förutspår de viktigaste tekniktrenderna, som kommer att forma företag och branscher under de närmaste tre åren.…

Läs mer

Inköpschefsindex pekar på rekordfart i industrin

Inköpschefsindex eller PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. – Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för…

Läs mer

Telefonsupporten är stängd under semesterperioden

Under semesterperioden har vi lägre bemanning än vanligt, därav har vi valt att hålla telefonsupporten stängd och kommer enbart ta emot supportärenden via mail under semesterperioden. Telefonsupporten öppnar igen 2021-07-27. Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se. För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se. Trevlig sommar! Önskar alla vi på TimeApp.

Läs mer

Ökar lager och inköp inom EU

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet. Enligt en undersökning från Tillväxtanalys och Svenskt Näringsliv, bland 1 686 företag, vidtar man åtgärder för att minska sårbarheten. Hälften uppger att de ska…

Läs mer

Tech är Sveriges nya basindustri

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar, att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt; IT och telekom. Den inbegriper även företag inom t ex dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech). Sammanställningen visar, att branschens bidrag till BNP…

Läs mer

Öppettider fredag

Fredagen den 4e juni är telefonsupporten stängd hela dagen. Med anledning av att Sveriges nationaldag infaller på söndagen, så har vår supportpersonal ledigt på fredag.

Läs mer

Två nyheter är i hamn

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. När det gäller funktionaliteten har det sedan en tid efterfrågats möjligheten att exportera debiteringsunderlag i form av SIE-filer. Vi…

Läs mer