Nyheter

Uppdatering: Attestfunktion

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. Nyligen har vi gjort en uppdatering av TimeApp med följande nya funktionaliteter; Det går nu att skicka en redovisning…

Läs mer

Användningen av 5G ökar snabbt

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, främja konkurrensen inom denna marknad och bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata, som redovisas i rapporten; Svensk telekommarknad. Rapporten för det första halvåret 2021 visar att;…

Läs mer

MUCF föreslår sänkt rösträtt till 16 år

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar varje år fram en tematisk rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten visar på en engagerad ungdomsgeneration, och inget tyder på att intresset eller deltagandet bland unga minskat över tid. Dock berättar unga, som MUCF intervjuat, att de känner oro för att utsättas…

Läs mer

Lagkrav på digital tillgänglighet – upphov till kunskapsnav

För att skapa digital jämlikhet och ett inkluderande samhälle, är det nödvändigt att det ställs krav på digital tillgänglighet. Därför håller regeringen på att ta fram ett lagförslag, enligt EUs tillgänglighetsdirektiv, om tillgänglighet avseende produkter och tjänster. Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden, ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni…

Läs mer

Exportföretagen ser ljust på framtiden

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt stark konjunktur och är mycket optimistiska inför framtiden. Det visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro, i rapporten Exportkreditbarometern. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar gällande likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet ligger nu på 46, vilket är samma rekordhöga siffra som…

Läs mer

Ändringar i Fortnox integrationen 9/1

Den 9 januari 2022 implementerar Fortnox en större ändring på funktionen för API-integrering. Ändringen påverkar inte befintliga kunder, som redan har en aktiv integrering mot Fortnox. Ändringen från den 9 januari påverkar enbart nya kunder, som vill koppla ihop TimeApp med Fortnox. Detta innebär att det temporärt inte kommer vara möjligt för nya kunder att…

Läs mer

Tips; Hur ändrar jag timkostnad?

I TimeApp har vi gjort det enkelt för er att uppdatera timkostnad för en kod, oavsett om ändringen endast ska gälla för framtida redovisningar eller för samtliga ofakturerade redovisningar. Gör så här; I huvudmenyn navigera till fliken Kontrollpanel>Koder. I listan klickar ni på den kod ni vill göra ändringar på. I fältet Enhetspris anger ni…

Läs mer

Fortnox Agoy löser bokslutet

Redovisningsbyrån Techonomic i Göteborg har fått en modern lösning för avstämning och rapportering, som förbättrar relationen med kunderna. Det tack vare Fortnox Agoy. Det var när medarbetare på redovisningsbyrån förra hösten fick syn på en artikel om Agoy; en ny mjukvara för period- och årsbokslut, årsredovisning och skatt, som man tog kontakt med grundaren Carl-Magnus…

Läs mer

Begränsade öppettider på supporten under Jul / Nyår

Då Jul och Nyår börjar närma sig, vill vi ge så stor del som möjligt av vår personal lite välförtjänt ledighet. Därav håller vi telefonsupporten stängd även under mellandagarna (27 – 30 december). Ni kan fortfarande nå oss på mailen – men det kan dröja något innan vi svarar. Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se…

Läs mer

Omställningsstöd kan bli aktuellt igen

Med de nya restriktionerna som infördes den 8 december gick regeringen även ut med att de budgeterar för möjligheten att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet, samt omställningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Allt med liknande utformning som tidigare. Detta för att man snabbt ska kunna återinföra stöd om det blir aktuellt med ytterligare restriktioner,…

Läs mer