Nyheter

Många siktar på omstart

Det är många aktörer och instanser som vill dra sitt strå till stacken och som lanserar förslag och idéer till en omstart för samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet. En sådan aktör är arbetsgivarorganisationen Almega, som i början av juli kom med utkast till åtgärdsprogram i 10 punkter och till en kostnad av 150…

Läs mer

TimeApp hjälper hemmajobbaren

Under coronapandemin är det enormt många människor som jobbat hemifrån. Enbart inom den offentliga sektorn uppges att drygt 50% arbetat från hemmet och siffran är troligen ungefär densamma inom näringslivet. Nu har DN/Ipsos gjort en undersökning som visar att nästan 20% vill arbeta mer på distans även när coronakrisens restriktioner är över; bland de som…

Läs mer

Håll kontakten med TimeBook

Coronaviruset och den efterföljande pandemin har chockat en hel värld. Ett stort antal människor har dukat under och avlidit. Arbete med smittbegränsning har varit intensivt. Hela samhällen har stängt ner, miljontals människor världen över har förlorat sina jobb och mängder med företag har gått i konkurs. Allt fler har varit tvungna att arbeta hemifrån, vilket…

Läs mer

En hjälpande hand…

Svedea är ett försäkringsbolag med mer än 250 000 kunder och bl a störst på MC- och båtförsäkringar. I dagens kristider har Svedea bestämt sig, för att ge Sveriges småföretagare en hjälpande hand genom att instifta Småföretagarstipendiet. Via stipendiet kommer man att dela ut 25 000 kr per månad under fyra månader till behövande småföretagare.…

Läs mer

Två månader blir två veckor …

I drygt två månader har TimeApp erbjudit intresserade företag en kostnadsfri demoperiod på två månader istället för en vecka. Nu går vi in i en ny fas, där vi måste förbereda oss för att kunna bistå våra kunder när den ekonomiska krisens följder börjar bli allt mer uppenbar. Av den anledningen kommer vi från och…

Läs mer

Dina synpunkter är viktiga för oss

Som du säkert sett håller vi för närvarande på att göra den största kundundersökning vi någonsin gjort. TimeApp har i alla tider, allt sedan starten för 10 år sedan, varit enormt lyhörd för sina kunders och användares synpunkter och idéer. Att vi har blivit ett så pass stort och utnyttjat system och administrativt verktyg har…

Läs mer

Spara pengar nu när det krisar …

Den världsomfattande Coronapandemin har vänt upp och ner på det mesta. Både länder och kommuner, företag och individer har drabbats och det kommer att ta lång tid, innan vi kan återgå till något som åtminstone liknar det som fanns förr. Fast detsamma kommer det nog aldrig att bli. Tid är pengar Vi kommer att vara…

Läs mer

Bli återförsäljare för TimeApp

En av utgångspunkterna i vår strategi att lansera TimeApp har alltid varit att inte bygga upp en egen säljorganisation, utan att satsa på att skapa allianser och ett återförsäljarnät. Vi tycker att vi har ett mycket attraktivt återförsäljarprogram, som bygger på att åstadkomma en ömsesidig win-win-situation för alla parter.   Nu har vi ett samarbete…

Läs mer

Alla kunder är viktiga kunder …

… inte minst alla våra jurist- och advokatkunder. Mycket av framgången bakom TimeApp handlar om att lyssna på kunderna, höra på deras åsikter och erfarenheter, deras förslag och idéer. Det är vi på TimeApp bra på och det har också gett oss åtskilliga framgång. I branschversionen;TimeApp Advokat har vi exempelvis skapa förutsättningar till utökad jävsökning,…

Läs mer

Var rädd om arbetslusten

Det kan hända oss alla; att man liksom tappar arbetslusten, att det inte känns kul och stimulerande längre, att det bara är segt och tungt. Det finns sätt att aktivt försöka få tillbaka arbetsglädjen och lusten att jobba. Ett sätt kan vara att använda TimeApp, för att bättre organisera upp arbetet och lättare få ett…

Läs mer