Nyheter

Telefonsupporten är stängd under semesterperioden

Under semesterperioden har vi lägre bemanning än vanligt, därav har vi valt att hålla telefonsupporten stängd och kommer enbart ta emot supportärenden via mail under semesterperioden. Telefonsupporten öppnar igen 2021-07-27. Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se. För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se. Trevlig sommar! Önskar alla vi på TimeApp.

Läs mer

Ökar lager och inköp inom EU

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet. Enligt en undersökning från Tillväxtanalys och Svenskt Näringsliv, bland 1 686 företag, vidtar man åtgärder för att minska sårbarheten. Hälften uppger att de ska…

Läs mer

Tech är Sveriges nya basindustri

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar, att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt; IT och telekom. Den inbegriper även företag inom t ex dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech). Sammanställningen visar, att branschens bidrag till BNP…

Läs mer

Öppettider fredag

Fredagen den 4e juni är telefonsupporten stängd hela dagen. Med anledning av att Sveriges nationaldag infaller på söndagen, så har vår supportpersonal ledigt på fredag.

Läs mer

Två nyheter är i hamn

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. När det gäller funktionaliteten har det sedan en tid efterfrågats möjligheten att exportera debiteringsunderlag i form av SIE-filer. Vi…

Läs mer

Året kostade 13 miljarder

Enligt SCB, Statistiska Central Byrån, föll omsättningen inom kultur, nöje och fritid under år 2020 med 17%, vilket motsvarar 13 miljarder kronor. Värst drabbade var nöjes- och temaparkerna, som tappade hela 80% av omsättningen. –   Antalet sysselsatta sjönk från 57 400 till 51 500. Det motsvarar en minskning med ca 10%, säger Daniel Lennartsson, statistiker…

Läs mer

Tillväxt innan pandemin

Den positiva utveckling inom näringslivet, som pågått under en femårsperiod, fortsatte också året före pandemin; 2019. Förutom ökningen av nettoomsättningen och personalstyrkan ökade även förädlingsvärdet och företagens tillgångar med 5% respektive 7% mellan 2018 och 2019. Totalt bestod näringslivet av 1 160 000 företag med sammanlagt 2 940 000 anställda, som genererade 9 520 miljarder…

Läs mer

Öppettider helgdag

Onsdagen den 12 maj är telefonsupporten bara tillgänglig mellan 09:30 till 13:00 och torsdag den 13 maj är telefonsupporten stängd hela dagen, med anledning av helgdag (Kristi himmelsfärdsdag).

Läs mer

Snart är bankgirot borta

Inom kort står vi inför ett teknikskifte när det gäller betalinfrastrukturen i Sverige, som innebär att betalningar i framtiden istället kommer att gå direkt via respektive bank; från ett konto till ett annat konto. I slutet av år 2023 ersätts nämligen bankgirots filformat med den europeiska standarden ISO 20022. I ett nyhetsbrev från systemleverantören Hogia…

Läs mer