Företagen förlorar 100 miljarder på brott

Svenskt Näringsliv konstaterar, att landets företag förlorar upp till drygt 100 miljarder kronor på grund av att de utsätts för olika typer av brott. De direkta kostnaderna ligger på över 40 miljarder kronor. Sedan tillkommer kostnader brottspreventiva åtgärder, försäkringar, IT-kostnader etc. Samtidigt varnar Svenskt Näringsliv för att fokuseringen på allvarliga skjutningar och sprängningar, inte får…

Detaljer

Ibland kan det bli konflikt …

Det händer till och från på alla arbetsplatser – ibland kan det bli konflikt. Det kan vara allt från lite småsura miner till rasande utbrott. Någon sa en gång, att konflikter är till för att lösas. Det kan man göra på olika sätt. Exempelvis genom att skapa en arbetsatmosfär som är gynnsam med verktyg och…

Detaljer

Nya uppdateringar inför 2021

Nyligen har vi gjort en uppdatering av TimeApp (4.5.0-0.0.21) med ganska omfattande förbättringar. Inte minst gäller det integrationen gentemot Fortnox och Visma, som nu ska fungera betydligt bättre än tidigare – mycket tack vare den input och respons som vi fått från våra kunder. Det gäller bl a fakturafunktioner och kund-/klientregister, där synkroniseringen nu är…

Detaljer

Språket är viktigt

Flera undersökningar visar att unga personer idag har ett sämre språkbruk än tidigare. Exempelvis har nästan hälften av tillfrågade chefer någon gång valt att inte anställa en ung person just på grund av bristande språkkunskaper. Det är en olycklig utveckling, som förhoppningsvis kan få annan och bättre inriktning för framtiden. TimeApp i sig kan inte…

Detaljer

Trötta på reklam

Branschorganisationen Sveriges Annonsörer har de senaste 15 åren frågat svenska folket om deras inställning till reklam. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar tydligt att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Sex av tio (59%) har en ganska eller mycket negativ inställning till reklam, vilket innebär att förra årets rekordhöga siffra ligger…

Detaljer

God Fortsättning och ett Gott Nytt år

Vi på TimeApp vill önska en God Fortsättning och ett Gott Nytt År. Dessutom vill vi upplysa om att vi håller kontoret stängt från och med den 24 december, till och med onsdagen den 6 januari. Under perioden kommer vi hålla telefonsupporten stängd och uppmanar kunder att maila oss på support@timeappp.se Vi reserveras oss för…

Detaljer

Arbetsordern gör det enklare

Bland alla de funktioner, som väldigt många TimeApp-kunder använder och uppskattar, har vi arbetsorder. Att snabbt och smidigt kunna dela ut arbetsuppgifter och information om vad som ska utföras och var, underlättar för många företag. Om du tror att det skulle kunna vara något av intresse för er i den dagliga verksamheten, går in på…

Detaljer

Utveckling som förbättrar

Något av det viktigaste för oss på TimeApp är att ständigt försöka förbättra systemets funktionalitet och användarvänlighet. Inget är så bra att det inte kan bli lite bättre, men ofta kan det handla om att jämka lite med företagets rutiner och processer, för att få ut optimal effekt av systemet. I den senaste uppdateringen (version…

Detaljer

Vi välkomnar nya kunder

Trots coronatider med allehanda restriktioner är det glädjande att TimeApp hela tiden får nya kunder och nya skaror med användare. En av de senaste i raden var en ny advokatbyrå; Publicus Advokatbyrå från Stockholm. Ett annat företag, som anslutit sig till TimeApp, är Nerius Bygg AB, som är baserade i Kungshamn. Det visar lite om…

Detaljer

Månadsuppdatering; November

På TimeApp genomför vi alltid ett löpande förbättringsarbete med att både implementera nya funktioner samt förbättra befintliga, för att effektivisera och göra systemet mer användarvänligt. De största nyheterna i senaste uppdateringen 4.5.0-0.0.18 listas nedan.   Ni har nu själva möjlighet att låsa upp en faktura eller kostnadsräkning för redigering utan att behöva kontakta supporten. (Möjligheten…

Detaljer