Nyheter

En semester utan stress

Prevent är en ideell förening grundad 1942, som verkar inom arbetsmiljöområdet. Syftet är att i samarbete med huvudmännen; Svenskt Näringsliv, LO och PTK förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder, som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Peter Rehnfeldt arbetar på Prevent och han har skrivit en artikel i tidningen;…

Läs mer

Nya advokater hälsas välkomna

Att det ständigt och dagligen tillkommer nya kunder hos TimeApp är något som vi är vana vid, men kanske vi lyfter lite extra på ögonbrynen när fem advokatbyråer på en och samma dag tecknar ett nytt abonnemang för TimeApp Advokat. Det hände torsdagen den 13 juni och med glädje och stolthet hälsar vi dem alla…

Läs mer

Kan Kostnadsräkningen bli bättre?

  TimeApp Advokat är en populär version av TimeApp som används av hundratals advokat- och juristbyråer runt om i landet. Den har en del speciella funktioner som exempelvis utökad jävsök och kostnadsräkning. Just kostnadsräkningen fungerar som en slags faktura som advokaterna förelägger domstolen för en bedömning och fastställande av ersättning för nedlagt arbete.   Reglerna…

Läs mer

Ha koll på GDPR

Det har nu gått drygt ett år sedan det nya EU-direktivet om dataskydd och personuppgiftshantering; GDPR, trädde i kraft. Både före och efter införandet har det skrivits mycket om dess regler och bestämmelser, sanktionsmöjligheter och böter. Mängder av konsulter och advokater erbjuder sina tjänster och i medierna har det skrivits åtskilliga spaltkilometer med information och…

Läs mer

Ordning och reda – pengar på fredag

Företag som använder TimeApp har också stöd för att exportera löneunderlag till löneprogram från Visma, Fortnox, Cronan, Kontek och Flex. Tillsammans utgör de en betydande andel av den svenska marknaden för löneprogram. Fler exportmöjligheter till andra löneprogram läggs till i takt med kundernas önskemål och nu har turen kommit till Hogia Lön Plus. Här har…

Läs mer

TimeApp kan göra skillnad för kommunen

Det är ett faktum att flera av landets kommuner går med ett ekonomiskt underskott. Från olika håll betonas ibland behovet av resursförstärkning och skattehöjningar. Svenskt Näringsliv har en chefsekonom vid namn Bettina Kashefi, som ger en kompletterande syn på kommunernas situation. Den bistra sanningen är att utan ökad produktivitet förmår kommuner och landsting inte att…

Läs mer

Förändring i arbetsorder för mobilapparna

När man ska redovisa tid på en arbetsorder i TimeApp, behöver man påbörja en arbetsorder, innan man kan redovisa tid, material och körjournaler på ordern. När man däremot använder våra mobilappar, behöver man inte ha påbörjat en arbetsorder, för att kunna redovisa tid på den. Det här kan göra det lite förvirrande för en administratör,…

Läs mer

Nytt i faktureringsrutinen

I dag fungerar det så att, ett par dagar innan ett abonnemang i TimeApp ska förnyas, skickar vi ut en påminnelse till huvudanvändaren om detta. I det berättar vi att det kan vara dags att genomföra abonnemangsförändringar om man t ex vill uppdatera antalet användare eller säga upp sitt abonnemang före en kommande debitering. Därefter…

Läs mer

Vite om lagen inte följs

Den nya lagen, om att företag som gör offentliga affärer måste använda en e-faktura när de tar betalt, är ett led i en europeisk standardisering. Företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få ett föreläggande om att betala vitesbelopp. Hur stora belopp det handlar om är dock inte känt.…

Läs mer

Korrekta företagsuppgifter – ett måste

Vi vill passa på och påminna alla våra kunder om att det är viktigt med korrekta företagsuppgifter på ert TimeApp-konto. Om företagsuppgifterna inte stämmer, kan det skapa problem vid uppdatering av abonnemang, fakturering etc. Något som bara leder till onödigt arbete för alla parter. Med uppdaterade adressuppgifter slipper man även onödiga påminnelseavgifter pga att fakturor…

Läs mer