Förbättringar av gränssnittet

Vårt arbete med att introducera och lansera fler systemuppdateringar fortsätter med oförminskad intensitet; allt för att göra TimeApp än bättre för dig som kund och användare. Målet är, som alltid, att kontinuerligt öka både effektiviteten och säkerheten i systemet; samtidigt som TimeApp ska vara optimalt användarvänligt och smidigt. Efter tips och förslag från våra användare,…

Detaljer

Nu kan du fakturera ännu enklare

Nu har vi gjort ännu fler systemuppdateringar, som kommer göra TimeApp än bättre för dig som kund och användare. Vårt mål är att kontinuerligt öka både effektiviteten och säkerheten i systemet; samtidigt som TimeApp ska vara optimalt användarvänligt och smidigt. För en vecka sedan kunde vi berätta om tidsbesparande och förenklade funktioner kring bl a…

Detaljer

Glädjande med positiva reaktioner

De två senaste veckorna har vi släppt drygt 10-talet uppdateringar av olika funktioner i TimeApp. Det handlar ofta om ganska små förändringar, men som har stor betydelse för många av systemets användare. Reaktionerna har varit glädjande många och här är några kommentarer som vi fått ta emot; Vi kommer att fortsätta att lansera en rad…

Detaljer

Nya uppdateringar av viktiga funktioner

Nu har vi gjort ännu fler systemuppdateringar, som kommer göra TimeApp bättre för dig som kund och användare. Vi arbetar ständigt med att öka både effektiviteten och säkerheten i systemet.. Förra veckan kunde vi berätta om tidsbesparande och förenklade funktioner kring bl a momssatser, koder och projekt. Nu, efter ytterligare tips från er, kan vi…

Detaljer

Nu har vi förbättrat flera viktiga funktioner

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder/användare och skapa största möjliga kvalitet för dem. Efter tips och synpunkter kan vi nu presentera en del nyheter och flera kommer … Här är sju nya…

Detaljer

IT-säkerheten vid distansarbete är otillräcklig

Covid-19-pandemin inledde en tid för distansarbete i stor skala. Samtidigt innebar det säkerhetsutmaningar, som IT-proffs nu kämpar med att hantera, enligt en ny studie från Thales. Den globala undersökningen med 2 600 IT-beslutsfattare, på uppdrag av Thales, och genomförd av 451 Research, gjordes för att bättre förstå de nya säkerhetsriskerna och utmaningarna, som orsakas av…

Detaljer

Uppdatering: Attestfunktion

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. Nyligen har vi gjort en uppdatering av TimeApp med följande nya funktionaliteter; Det går nu att skicka en redovisning…

Detaljer

Användningen av 5G ökar snabbt

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, främja konkurrensen inom denna marknad och bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata, som redovisas i rapporten; Svensk telekommarknad. Rapporten för det första halvåret 2021 visar att;…

Detaljer

MUCF föreslår sänkt rösträtt till 16 år

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar varje år fram en tematisk rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten visar på en engagerad ungdomsgeneration, och inget tyder på att intresset eller deltagandet bland unga minskat över tid. Dock berättar unga, som MUCF intervjuat, att de känner oro för att utsättas…

Detaljer

Lagkrav på digital tillgänglighet – upphov till kunskapsnav

För att skapa digital jämlikhet och ett inkluderande samhälle, är det nödvändigt att det ställs krav på digital tillgänglighet. Därför håller regeringen på att ta fram ett lagförslag, enligt EUs tillgänglighetsdirektiv, om tillgänglighet avseende produkter och tjänster. Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden, ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni…

Detaljer