Nyheter

Sverige världs 3:a på innovationer

PRV (Patent- och registreringsverket) är centret för immateriella rättigheter. PRV arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige. Genom att sprida kunskap om immateriella tillgångar och granska och registrera patent, varumärken och design skapar man förutsättningar för en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld. Sverige placerar sig på tredje plats när världens mest innovativa länder mäts i…

Läs mer

Business Sweden startar nyhetsprogram

Nu lanseras Business Sweden News; ett nyhetsprogram som fångar globala trender, nyheter och frågor som påverkar affärslandskapet globalt och i Sverige. Genom analys och kunskapsdelning ska Business Sweden News bidra till att ge tittarna insikt i affärsvillkor på enskilda marknader och länder. Förstahandsperspektiv från företag och experter på plats runtom i världen är kärnan i…

Läs mer

Färre tror på ökade IT-budget

Det är 77% av företagen, som tror på ökade IT-budget nästa år eller att de stannar på samma nivå, enligt en global undersökning. Konsultföretaget Bains årliga globala undersökning; Technology Report, visar en nedgång jämfört med 2021, då 90% trodde på ökningar eller bibehållna nivåer kommande år, skriver Computer Sweden. Undersökningen visar också, att investeringarna i…

Läs mer

Lågkonjunkturen allt djupare

Hög inflation och räntehöjningar gör att Sverige går in i en djupare lågkonjunktur nästa år än tidigare förutspåtts, slår Konjunkturinstitutet (KI) fast i sin senaste prognos. Den höga inflationen slår hårt mot omvärlden och den svenska ekonomin. För att stävja inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan snabbt de senaste månaderna och…

Läs mer

Personalliggare – viktig i brottsbekämpning

Veidekke-koncernen är en av Skandinaviens största byggentreprenörer och under Almedalsveckan belyste man den arbetslivskriminalitet, som ofta följer i spåren av utländska företags agerande i Sverige, inte minst gäller det östeuropeiska bolag. Lennart Weiss på Veidekke Sverige, redogjorde inledningsvis för den faktiska situationen i dag i Sverige och hur Veidekke arbetar mot fusket. Det är omfattande,…

Läs mer

Innovationsföretagen kritiska till konsultmäklare

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. En förutsättning för att detta upplägg ska vara enligt lag är att den upphandlande enheten inte är med och väljer vilken underleverantör som ska leverera…

Läs mer

Almega-rapport; var 5:e företag utsatta för cyberattacker

Det visar en ny rapport som undersökningsföretaget 4C Strategies tagit fram på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega. Dessutom upplever de flesta företagen ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars IT-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega. Tjänsteföretagen i rapporten uttrycker såväl en vilja som ett behov av samverkan…

Läs mer

Säkerheten först och främst

I en utgåva av nyhetssajten företagande.se medverkade Kee Bergman med en artikel om vikten av att skydda företaget mot digitala attacker och intrång. I artikeln står det bl a; Du behöver ha en säkerhetspolicy på företaget, ett slags protokoll som ska följas. En viktig del i detta är att inte låta programvaror och operativsystem bli…

Läs mer

Kritik mot krångliga regler för Personalliggare

I en artikel på Företagarnas hemsida går deras skattepolitiska expert Patrick Krassén till stark kritik mot regelverket kring Personalliggare. Han menar bl a, att Skatteverket inte göra skillnad på om det blir fel när man försöker göra rätt och om man fuskar, vilket minskar tilltron till myndigheterna och reglernas legitimitet. Företagarna anser, att kraven på…

Läs mer

Telefonsupporten är stängd under semesterperioden

Under semesterperioden har vi lägre bemanning än vanligt, därav har vi valt att hålla telefonsupporten stängd och kommer enbart ta emot supportärenden via mail under semesterperioden. Gäller från 27 juni (v26), telefonsupporten öppnar igen 1 augusti (v31). Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se. För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se. Trevlig sommar! Önskar alla vi på…

Läs mer