Veckans tips – Gruppera era konton

Har ni många konton och snabbt vill hitta rätt i registret går det att gruppera, eller kategorisera, dem. Direkt i registret expanderar man rutan ”Grupper” och skapar därefter grupper efter behov. Dessa grupper presenteras därefter i bokstavsordning med en räknare som visar antal tillhörande konton. När du klickar på en grupp visas alla de tillhörande…

Detaljer

Veckans tips – Automatisk fakturering

I den senaste uppdateringen släppte vi den så kallade automatiska faktureringen, som hjälper dig effektivisera tiden det tar att skapa en enskild faktura. Tidigare kunde man använda sig av ”Projektsummeraren” som summerade redovisad utdebitering per typ; om det var tidredovisning, körjournal eller artiklar. Nu kan du istället använda dig av den nya ”Importera” funktionen som…

Detaljer

TimeApp på Eget Företag 4-6 oktober

Den 4-6 oktober finns vi på plats på mässan Eget Företag för att berätta om TimeApp och träffa både nya och gamla kunder. Mässan hålls i Älvsjö på Stockholmsmässan, hall AE. Inträdet är gratis om man registrerar sig i förhand.

Du kan läsa mer om mässan här.

Veckans tips – Bifoga projektspecifikationer eller övriga filer

Ibland kan det behövas ordning och reda, och det är då bra om man har allt på samma ställe. Har ni ett projekt med tillhörande filer som t.ex. specifikationer, logotyper, anteckningar eller bilder – kan dessa bifogas till projektet genom registret. Genom att öppna projektet i registret och expandera ”Tillhörande filer och dokument” går det…

Detaljer

Bifoga projektspecifikationer eller övriga filer

Ibland kan det behövas ordning och reda, och det är då bra om man har allt på samma ställe. Har ni ett projekt med tillhörande filer som t.ex. specifikationer, logotyper, anteckningar eller bilder – kan dessa bifogas till projektet genom registret. Genom att öppna projektet i registret och expandera ”Tillhörande filer och dokument” går det…

Detaljer

Automatisk fakturering

Idag rullade vi ut den nya uppdateringen för TimeApp som bl a inkluderar importering av rader när du skapar eller ändrar en faktura. Importering summerar alla redovisningar, kostnader, artiklar och körjournaler för en vald period och presenterar dessa radvis med specifikationer. Med importfunktionen kan du även välja utförande på fakturan, gruppering och vilka kategorier som…

Detaljer

Attest – säkrar redovisningarna

För att företag ska kunna säkra sina redovisningar i TimeApp från ändringar eller borttagning, för framtida dokumentation och/eller export till lönesystem – inför TimeApp nu en attesteringsfunktion. Det innebär att när en användare är klar med redovisningar, skickas dessa till administratören för attestering. Är det något som inte stämmer, kan administratören även skicka tillbaka en…

Detaljer

Fakturera med ROT, RUT och omvänd byggmoms

Nu har vi släppt en uppdatering av faktureringssystemet.

I samråd med Skatteverket har vi tagit fram en lösning som hanterar ROT, RUT och omvänd byggmoms direkt från TimeApps faktureringssystem. Perfekt för alla företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster och/eller som är verksamma inom bygg- och entreprenadbranschen.

Stämpla in och ut

Nu har TimeApp breddats ytterligare med funktion för stämpelur. Denna låter användarna rapportera närvaro/interntid utan att koppla detta till något specifikt konto eller projekt. Stämpeluret hittas på ”Mina Sidor” och genom TimeApp Mobile.