De viktigaste tekniktrenderna

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Man ger också ut en årlig rapport; Accenture Technology Vision 2021, förutspår de viktigaste tekniktrenderna, som kommer att forma företag och branscher under de närmaste tre åren.…

Detaljer

Inköpschefsindex pekar på rekordfart i industrin

Inköpschefsindex eller PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. – Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för…

Detaljer

Ökar lager och inköp inom EU

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet. Enligt en undersökning från Tillväxtanalys och Svenskt Näringsliv, bland 1 686 företag, vidtar man åtgärder för att minska sårbarheten. Hälften uppger att de ska…

Detaljer

Tech är Sveriges nya basindustri

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar, att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt; IT och telekom. Den inbegriper även företag inom t ex dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech). Sammanställningen visar, att branschens bidrag till BNP…

Detaljer

Öppettider fredag

Fredagen den 4e juni är telefonsupporten stängd hela dagen. Med anledning av att Sveriges nationaldag infaller på söndagen, så har vår supportpersonal ledigt på fredag.

Två nyheter är i hamn

På TimeApp arbetar vi ständigt med att öka effektiviteten i systemets funktionalitet och att optimera systemets säkerhet i dess vidaste bemärkelse – allt för att underlätta för våra kunder och skapa största möjliga trygghet för dem. När det gäller funktionaliteten har det sedan en tid efterfrågats möjligheten att exportera debiteringsunderlag i form av SIE-filer. Vi…

Detaljer

Året kostade 13 miljarder

Enligt SCB, Statistiska Central Byrån, föll omsättningen inom kultur, nöje och fritid under år 2020 med 17%, vilket motsvarar 13 miljarder kronor. Värst drabbade var nöjes- och temaparkerna, som tappade hela 80% av omsättningen. –   Antalet sysselsatta sjönk från 57 400 till 51 500. Det motsvarar en minskning med ca 10%, säger Daniel Lennartsson, statistiker…

Detaljer

Tillväxt innan pandemin

Den positiva utveckling inom näringslivet, som pågått under en femårsperiod, fortsatte också året före pandemin; 2019. Förutom ökningen av nettoomsättningen och personalstyrkan ökade även förädlingsvärdet och företagens tillgångar med 5% respektive 7% mellan 2018 och 2019. Totalt bestod näringslivet av 1 160 000 företag med sammanlagt 2 940 000 anställda, som genererade 9 520 miljarder…

Detaljer

Öppettider helgdag

Onsdagen den 12 maj är telefonsupporten bara tillgänglig mellan 09:30 till 13:00 och torsdag den 13 maj är telefonsupporten stängd hela dagen, med anledning av helgdag (Kristi himmelsfärdsdag).