Nyheter

Innovationsföretagen kritiska till konsultmäklare

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. En förutsättning för att detta upplägg ska vara enligt lag är att den upphandlande enheten inte är med och väljer vilken underleverantör som ska leverera…

Läs mer

Almega-rapport; var 5:e företag utsatta för cyberattacker

Det visar en ny rapport som undersökningsföretaget 4C Strategies tagit fram på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega. Dessutom upplever de flesta företagen ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars IT-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega. Tjänsteföretagen i rapporten uttrycker såväl en vilja som ett behov av samverkan…

Läs mer

Säkerheten först och främst

I en utgåva av nyhetssajten företagande.se medverkade Kee Bergman med en artikel om vikten av att skydda företaget mot digitala attacker och intrång. I artikeln står det bl a; Du behöver ha en säkerhetspolicy på företaget, ett slags protokoll som ska följas. En viktig del i detta är att inte låta programvaror och operativsystem bli…

Läs mer

Kritik mot krångliga regler för Personalliggare

I en artikel på Företagarnas hemsida går deras skattepolitiska expert Patrick Krassén till stark kritik mot regelverket kring Personalliggare. Han menar bl a, att Skatteverket inte göra skillnad på om det blir fel när man försöker göra rätt och om man fuskar, vilket minskar tilltron till myndigheterna och reglernas legitimitet. Företagarna anser, att kraven på…

Läs mer

Telefonsupporten är stängd under semesterperioden

Under semesterperioden har vi lägre bemanning än vanligt, därav har vi valt att hålla telefonsupporten stängd och kommer enbart ta emot supportärenden via mail under semesterperioden. Gäller från 27 juni (v26), telefonsupporten öppnar igen 1 augusti (v31). Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se. För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se. Trevlig sommar! Önskar alla vi på…

Läs mer

Trender som påverkar företagen

Accenture är ett globalt konsultföretag med inriktning på bl a digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Varje år kartlägger man, genom sitt globala nätverk, trender för kommande år och deras möjliga påverkan på företagandet. Baserat på utvecklingen de senaste 18 månaderna anger man följande rubriker för de fem viktigaste trenderna; Kom som du är … En ny…

Läs mer

Aktuellt just nu …

På TimeApp arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och implementera nya förbättringar och funktioner i systemet. Målet är, som alltid, att hela tiden öka både effektiviteten och säkerheten; samtidigt som TimeApp ska vara optimalt användarvänligt. Majoriteten av de förändringar vi gör, grundar sig i förslag, som vi får från våra användare och kunder. Detta medför…

Läs mer

Begränsade öppettider på supporten

Denna vecka är telefonsupporten stängt följande dagar: 25/5 Onsdag 26/5 Torsdag (Kristi himmelsfärdsdag) 27/5 Fredag   Ni kan fortfarande nå oss på mailen – men det kan dröja något innan vi svarar. Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se

Läs mer

Kontroll av personalliggare

Tidningen Byggvärlden skriver om en myndighetsgemensam insats nyligen på byggarbetsplatser i Härjedalen, där det upptäcktes flera arbetsmiljörisker. Enligt Arbetsmiljöverket och Skatteverket var en del brister så allvarliga, att arbetet stoppades på plats. Enligt Skatteverket kontrollerades personalliggare hos totalt 22 företag. På några byggarbetsplatser arbetade personer, utan att vara inskrivna för arbetspasset, vilket är grund för…

Läs mer

Byte av betallösning (faktura)

I slutet av maj byter vi ut vår tidigare partner för fakturahantering; PayEx och Fortnox kommer ta över arbetet med att fakturera våra kunder. Det här innebär ingen större skillnad för våra kunder rent praktiskt, mer än följande förändringar för de kunder som betalar med faktura: Vi kommer ha ett nytt bankgironummer för fakturabetalningar, därför…

Läs mer