Skrivet om TimeApp

Pressreleaser

Våga välja nya vägar

P&K TimeApp AB var ett enmansföretag fram till för 7-8 år sedan. Idag har vi närmare 10-talet fast anställda medarbetare och marknadsför med framgång ett egenutvecklat kompakt affärssystem, som såg dagens ljus i form av ett webbaserat tid- och projektredovisningssystem. För ett litet, expanderande företag där innovation står i fokus, är det viktigt att man…

Skatteverket kränker företagens integritet

Från årsskiftet infördes en lag om elektronisk personalliggare på i stort sett alla byggarbetsplatser i landet. Syftet är att komma tillrätta med förekomsten av svart arbetskraft och oseriösa företag. Lagen omfattar alla som överhuvudtaget vistas på byggarbetsplatsen. Det är byggherren, den som beställer och betalar för bygget, som ska se till att det finns elektronisk…

LOU snedvrider konkurrensen

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har tillkommit för att reglera hur köpare och säljare ska agera i den processen. Visionen är att det offentliga ska kunna få maximal kvalitet till minimala priser, men det är och förblir en vision, för…

TimeApp med inspiration från svenska kungafamiljen

Egentligen var det lilla företaget P&K TimeApp AB i Katrineholm, 10-talet mil söder om den svenska huvudstaden Stockholm, ute efter att komplettera sin förlags- och konsultverksamhet med några former av produktförsäljning. Fast ibland kan lösningen ligga närmare än man anar. När några affärskollegor började visa intresse för det tid- och projektredovisningssystem, som företaget använde och…

Inte bara för advokater

TimeApp var från allra första början ett generellt system för en effektiv tid- och projektredovisning. Tanken var att det skulle vara flexibelt, enkelt och trevligt att jobba med. Kundernas engagemang och feedback har gjort att utvecklingen av TimeApp skapat andra förutsättningar och nya möjligheter. Idag är TimeApp lite av ett affärssystem i miniatyr eller ett…

Från internt hjälpmedel till kompakt affärssystem

Det är vad Katrineholmsföretaget P&K TimeApp AB har lyckats med. Företaget erbjuder ett kompakt affärssystem, från tidredovisning och körjournal till elektronisk personalliggare. Allt började 2010 då företaget ägnade sig åt att jobba som konsulter. De kände att det var alldeles för mycket papper att hålla reda på. Hur mycket tid hade man lagt ner på…

Avtal glädjer medlemmarna

Nyligen tecknade Elektriska Installatörsorganisationen EIO, ett ramavtal med P&K TimeApp AB kring deras tid- och projektredovisningssystem; TimeApp. Avtalet ger samtliga drygt 3 000 medlemsföretag möjlighet att anlita TimeApp till en reducerad avgift. – Det här är viktigt för oss, eftersom medlemsföretagen genom TimeApp får ett kompakt affärssystem med stor bredd vad gäller funktioner och möjligheter…

TimeApp är sin egen riskkapitalist

När andra startup-företag tar in miljoner kronor i riskkapital, för att kunna utvecklas och expandera, så har P&K TimeApp AB valt en helt annan väg. Vänligt, men bestämt avvisar man riskkapitalister och affärsänglar; istället satsar man på att av egen kraft generera pengar för sin tillväxt. Lösningen är en lönsam branschtidning. – För 10 år…

Till nytta för kommunerna

TimeApp ber att få hälsa Sörmland Vatten välkommen som kund till vårt affärssystem med alla dess funktioner. Redan 2003 började en samverkan mellan Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun om en gemensam VA-plan. Hösten 2007 var utredningen klar och det politiska beslutet att bilda Sörmland Vatten och Avfall AB togs. Sedan januari 2009 är bolaget i…

Startup-företag nobbar Dustin

Börsnoterade Dustin Group AB är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Företaget hade förra året en omsättning på ca 8 miljarder kronor. I sin expansion inför framtiden har Dustin, likt många andra i branschen, satsat på ökad försäljning av framför allt webbaserade mjukvaror och tjänster.…