TimeApp som advokatsystem

När vi valde att lansera branschanpassade versioner av TimeApp Affärssystem, var just TimeApp Advokat en självklar branschversion. Orsaken är att vårt system blivit väldigt populärt bland advokater och jurister över hela landet; det finns också ett antal advokat- och konsultbyråer i USA och Europa som använder den engelskspråkiga varianten av TimeApps advokatsystem.

TimeApp Advokat är kort och gott ett utmärkt advokatsystem, som anpassats efter de behov och den efterfrågan, som TimeApp-användare bland advokater och jurister förmedlat till oss.

TimeApp advokatsystem

Det behöver inte kosta skjortan med ett effektivt advokatsystem

TimeApp Advokat är ett synnerligen kostnadseffektivt sätt att modernisera arbetet på byrån. Fler än 300 svenska advokatbyråer använder idag systemet för att få bättre ordning på timmar och fakturering.

Men bara för att det är bra, behöver det inte vara dyrt. TimeApp är uppbyggt enligt KISS-modellen; Keep it simple, stupid. Vi ser hellre att det finns en inställning för lite, än en för mycket. Resultaten blir en produkt som är enkel att använda och som är smidig att underhålla. Det är en av anledningarna till att TimeApp Advokat kostar så lite som 299 kr per användare och månad.

Allt som behövs för ett smartare byråarbete

I TimeApps register kan man registrera alla sina klienter och ärenden. All information som anges om en klient eller ett ärende, blir sökbara. Detta hjälper till att minimera risken för jävsituationer.

Man kan löpande rapportera tid, kostnader/utlägg samt resor på ett ärende och sedan få det snyggt och prydligt presenterat tack vare de rapporter som finns tillgängliga i TimeApp Advokat.

Varje användare kan tilldelas specifika behörigheter, som styr vad denne ska få tillgång till i TimeApp Advokat. Någon på byrån kanske bara ska sköta fakturering och ska inte kunna registrera nya klienter eller ärenden, medan andra kanske bara ska kunna tidrapportera.

  • Smidig tidredovisning via dator och app

  • Klient- och ärenderegister med jävskontroll

  • Fakturering och kostnadsräkningar

  • Flexibla rapporter

Ett populärt alternativ

TimeApp Advokat har på bara ett par år seglat upp som ett av marknadens mest populära system bland advokater, advokatbyråer och olika jurister. Här berättar ett par av våra användare om varför de valt att använda TimeApp Advokat.

Vi var ute efter ett smidigt ärendehanteringssystem till ett vettigt pris och fann TimeApp Advokat.
Enkel översikt över redovisningarna gör att det snabbt går att se hur mycket jobb man får gjort, ett lättförstått system och suverän support som alltid vill hjälpa till att hitta en lösning.

Annika Östberg
Juristkompaniet

TimeApp Advokat som tidsredovisningssystem fungerar mycket bra för oss. De specificerade tidlistorna fungerar utmärkt som underlag till såväl domstol som klient. TimeApps mobilapp gör det möjligt att alltid komma åt systemet så att vi aldrig missar att redovisa tid. Inte minst har TimeApp en alldeles suverän support som alltid levererar en lösning.

Ann Andersson
Advokat Malin Wassén Kjellberg AB

Ladda ner produktblad om TimeApp Advokat

Läs mer om varför så många svenska och internationella advokatbyråer använder TimeApp i sin dagliga verksamhet.

Med fler än 300 byråer endast i Sverige, vet du att du är i gott sällskap.

Skapa ett demokonto

Du får tillgång till ett fullt funktionerande demokonto av TimeApp Advokat under en period på 14 dagar.

Eller boka en webbdemo

Prata direkt med en av våra TimeApp-experter och passa på att ställa frågor och se hur TimeApp fungerar.