Appar för Android & iOS

Att kunna tidrapportera i samband med att jobbet är klart, är för många en avgörande faktor när det gäller att få en kontinuitet i sin tidrapportering. Det kan ibland vara en utmaning för alla som inte utför sina arbeten framför datorn, eller som ofta är på resande fot.

Tack vare TimeApps appar för iOS och Android, kan man alltid rapportera tid, föra körjournal och arbeta mot arbetsorder.

Enkelt och snabbt, flexibelt och framtidssäkert

Ledordet för våra appar är, precis som med webbsystemet; enkelhet. Det ska gå snabbt och det ska vara enkelt. Krångla inte till saker i onödan. Vi ser hellre att man har en inställning för lite att behöva göra, än en för mycket.

Våra appar är så kallade hybridappar, vilket innebär att en del av funktionaliteten hanteras genom en inbyggd webbläsare som finns i appen, medan andra är moduler som är skapade för just den mobila plattform där appen är installerad. Den stora fördelen med detta är att man kan ta det bästa från två världar. De funktioner som kräver att vi använder enheternas GPS- eller kamerafunktion är skrivna som plattformsberoende moduler i appen. Det gäller t ex den aktiva körjournalen (läs mer om den nedan) och vår QR-scanner.

Andra funktioner som t ex tidrapportering eller att navigera i kundregistret, hanteras istället via den inbyggda webbläsaren. Fördelen med dessa webbaserade vyer är möjligheten att bygga ut dem efterhand utan att behöva uppdatera appen.

tidrapportering

Tidrapportera

Tidrapportering är en färskvara som helst ska utföras så snart händelsen som ligger till grund för tidrapporten inträffar. Att i slutet av veckan försöka komma på vad det vad man gjorde i början av veckan är inte så enkelt – eller så rättvist mot slutkunden, om det är så att den rapporterade tiden ligger till grund för fakturaunderlaget.

Av just denna anledning är det viktigt med en enkelt, flexibel och snabb tidrapportering. Med hjälp av våra appar finns inte längre något skäl till varför man inte kan lyckas med en kontinuerlig tidrapportering.

Välj vilken kund/projekt du jobbat med och berätta sedan vad du gjort och hur lång tid det tagit. Svårare än så år det inte. Sedan kan man fylla på med extrainformation, som t ex om man har använt material/artiklar och man kan t o m skicka med ett kvitto i de fall man vill rapportera ett utlägg man gjort.

Här kan du läsa mer mer om tidrapporteringen i TimeApp.

Mobil arbetsorder

Från mobilen kan man både arbeta med befintliga ordrar samt skapa nya. Allt arbete på en order rapporteras löpande och från kontoret kan man följa hur arbetet går. Så fort en ny order har skapats, aviseras de anställda som har fått i uppdrag att utföra arbetet. Aviseringen kan ske genom att det plingar till i mobilen (pushnotis) och/eller via ett e-postmeddelande.

En del kunder kan kräva att signera en order i samband med att jobbet är avklarat. Självklart finns det stöd för detta i TimeApp. Via mobilen kan man låta kunden signera ordern – på samma sätt som det fungerar när man tar emot ett paket vid dörren. Signaturen sparas tillsammans med ordern och en komplett arbetsredogörelse avseende nedlagd arbete och sammanställda kostnader kan kan snabbt och enkelt få ut via TimeApps rapportsystem.

Lekande lätt körjournal

Med hjälp av telefonens inbyggda GPS, kan TimeApp sätta guldkant på livet som tjänstebilsförare. Slipp allt vad mätarställningar, adresser och avstånd heter. TimeApp ordnar detta åt tack vare den aktiva körjournalen.

Sätt dig i bilen, starta TimeApp i din mobiltelefon och klicka sedan på alternativet Starta resa. Nu kommer TimeApp att hämta din aktuella adress. När du sedan kör iväg så arbetar TimeApp i bakgrunden genom att kontinuerligt mäta hur långt du färdats. När du kommer fram dit du ska, klickar du på Avsluta resa. Nu hämtas återigen din nuvarande adress och TimeApp fyller i hur långt du färdats.

Enklare än så blir det knappast.

Stämpelklocka, TimeBook, kundregister …

Det är inte bara tidrapportering, arbetsorder och körjournal som våra appar kan användas till. Det går också bra att stämpla in och stämpla ut – ja, det går t o m att skicka med sin nuvarande adress vid in- och utstämpling. Något som kan vara bra att ha som underlag gentemot uppdragsgivare.

Man kan även hålla kontakten med kollegorna genom TimeBook samt komma åt företagets hela kundregister – komplett med kontaktuppgifter.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt under 14 dagar.