P&K TimeApp AB

100% webbaserat – ingen installation behövs.

Om oss

Kort historia om företaget bakom TimeApp

Det började på våren 2010, då två unga killar – Daniel Lindén och Martin Eriksson – för internt bruk inom företaget, ville utveckla ett både effektivt och attraktivt webbaserat tid- och projektredovisningsprogram (se artikel i KatrineholmsKuriren) – ett program som direkt fick arbetsnamnet TimeApp. Något som företagets ägare och dåvarande VD var klart positiv till.

Vid årsskiftet 2010/2011 beslutades att TimeApp, som då utvecklas än mer och blivit något av början till ett kompakt affärssystem, skulle vara ett av två affärsområden. Det andra affärsområdet var förlagsverksamheten med branschtidningen Screen&Marknaden (8 nr/år, 3 500 ex och som riktar sig till företag inom Print, Profil och Promotion).

Nu var TimeApp ett kostnadseffektivt och smart sätt att hålla reda både på företagets egna och/eller kundernas tider och kostnader. Istället för kameralt stelbent, grått och tråkigt, hade Martin och Daniel byggt en plattform som är lustbetonad, fräck och ganska annorlunda – något som man kan utgå från och använda sig av hela arbetsdagen.

Basen var tidsredovisning med körjournal och budgetindikering och alla varianter av statistik som krävs för bl a debiteringsunderlag och intern uppföljning av resursutnyttjandet.

Med tiden har TimeApp närmast utvecklats till ett kompakt affärssystem med en rad vettiga och värdefulla funktioner och det genom ett nära samarbete och en öppen dialog med användare i de olika kundföretagen.

I dag är vi fortfarande ett litet företag beläget i Sveriges Lustgård; Katrineholm. Vi är för närvarande 8 personer som jobbar med TimeApp; några av oss har varit med sedan starten och utvecklingen av TimeApp och några har kommit in senare skede med ny energi och ibland makalösa idéer.

Tidigare hette vi P&K Utvecklingskonsult AB men TimeApp har sedan 2010 varit vår huvudverksamhet. Innan det sysslade vi med konsultverksamhet inom PR, kommunikation och IT och förlagsverksamheten.

I september 2014 bytte vi namn till P&K TimeApp AB, ett avgörande steg som visar att vi satsar helhjärtat på TimeApp.

TimeApp finns också i en engelsk version, som ska bli grunden för en internationell lansering.

 

I december 2023 förvärvades P&K TimeApp AB av MyGizmo AB www.mygizmo.se.

Det här är vad TimeApp består av idag – november 2018. Lägg till det att TimeApp nu också finns i en rad olika specialanpassade branschversioner.

TimeApp utvecklas med hjälp av KISS-metoden (Keep It Simple, Stupid) och har som mål att bli det smartaste och mest kostnadseffektiva systemet för att ett företag ska kunna ha kontroll på sina tider, kostnader, resor, utlägg mm; samtidigt som det bidrar till en effektiv internkommunikation bl a genom det i realtid företagsinterna, TimeBook.

P&K TimeApp AB är också unikt som arbetsgivare. Allt sedan starten står företaget för personalens tand- och sjukvård, mediciner och glasögon. Dessutom drar man inga karensdagar vid sjukdom och betalar ut full lön istället för sjuklön (80%) när någon blir sjuk. Det är ett konkret sätt att visa att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång.