Stämpelklocka eller personalliggare

TimeApp kommer utrustad med en stämpelklocka, som också kan användas till att föra en elektronisk personalliggare.

Den är framtagen för att passa alla företag som berörs av lagen om personalliggare; byggsektorn, fordonsservice, frisörer, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossister, restauranger och tvätterier.

Stämpelklocka eller personalliggare

Vi pratar om funktionerna stämpelklocka eller personalliggare. Det beror på att man inifrån TimeApp kan välja vilket läge man vill använda för denna funktion.

Väljer man stämpelklocka, tillämpas inte det regelverk som krävs enligt lagen om personalliggare. I realiteten innebär det t ex att det inte är tvingande att stämpla in på en specifik arbetsplats och att rapporterna över in- och utstämplingar visar lite mindre information (en användares personnummer är t ex inte inkluderat).

Väljer man personalliggare skruvas kraven upp en del för att säkerställa att alla in- och utstämplingar lever upp till lagkraven om personalliggare.

Via dator, platta eller app

Oavsett vilket läge man väljer att använda, kan man enkelt stämpla in och ut via antingen datorn, en surfplatta eller via vår app i mobilen.

Datorn
Precis som med andra funktioner i TimeApp, är de enkelt åtkomliga via TimeApps webbgränssnitt. Man loggar in på TimeApp via datorns webbläsare och väljer sedan att stämpla in eller stämpla ut.

Surfplatta
En surfplatta kan med fördel användas tillsammans med en funktion som vi valt att kalla för Terminal. Det är en lättöverskådlig vy av TimeApp, där man kan stämpla utan att först behöva logga in.

App
När man använder våra appar i mobilen, behöver man endast logga in en gång, sedan kommer appen ihåg vilken användare som appen är knuten till. På så vis går det fort att stämpla in och ut. Det är bara att starta appen och klicka på stämpla in respektive stämpla ut. Det går även att skicka med sin nuvarande adressinformation när man stämplar in och ut via appen.

Stämpelklockan

Passar för de som endast vill mäta närvarotid på enklast möjligast vis. TimeApp mäter tiden mellan tidpunkten för instämpling och utstämpling och presenterar sedan detta i antal timmar, minuter och sekunder.

Man kan sedan plocka fram rapporter som visar hur många timmar en viss person har varit instämplad under en vald period.

En enkel, användarvänlig stämpelklocka för att mäta närvaron på arbetet.

Elektronisk personalliggare

De företag som behöver föra personalliggare, kan göra så med TimeApp. Välj läget Personalliggare och använd sedan en enkel funktion för in- och utstämpling som uppfyller Skatteverkets krav.

När man jobbar med personalliggare finns det lagkrav som måste uppfyllas. Av den anledningen är personalliggaren utrustad med lite fler kontroller och funktioner än vad stämpelklockan är.

Speciella regler för bygg

För byggbranschen tillkommer än fler kontroller och funktioner i jämförelse med de andra branscherna med krav på personalliggare.

Exempelvis ska varje inlägg i personalliggaren, dvs varje in- och utstämpling, följa ett visst format på datum och tid. Därtill ska varje ändring i personalliggaren tydligt dokumenteras med en revisionshistorik, där man kan utläsa vem som ändrat vad och varför.

Det ska även gå att generera en fil i XML-format som kan läsas in av Skatteverket och som innehåller en listning över alla de personer som vid tillfället befinner sig på arbetsplatsen.

Vidare så ska arbetsplatser kunna delas mellan flera olika företag. Den som ansvarar för arbetsplatsen (i vanliga fall byggherren) ska alltså kunna ge andra företag tillgång till arbetsplatsens personalliggare och tillåta dem att stämpla in och ut.

Allt detta och mer därtill, kan TimeApp hantera åt er.

Skapa demokonto

Ditt demokonto är aktivt under 14 dagar.