Mölnbo IF fick första provisionen

När företaget P&K Utvecklingskonsult AB skulle lansera sitt nya koncept för tidredovisning; TimeApp, ville man lägga upp marknadsföringen på ett annorlunda sätt, ett sätt som också skulle kunna få en social betydelse och funktion. Man bestämde sig för att vända sig till föreningslivet. Under drygt ett år har Daniel Lindén och Martin Eriksson på företaget…

Stämpla in och ut

Nu har TimeApp breddats ytterligare med funktion för stämpelur. Denna låter användarna rapportera närvaro/interntid utan att koppla detta till något specifikt konto eller projekt. Stämpeluret hittas på ”Mina Sidor” och genom TimeApp Mobile.