Lågkonjunkturen allt djupare

Hög inflation och räntehöjningar gör att Sverige går in i en djupare lågkonjunktur nästa år än tidigare förutspåtts, slår Konjunkturinstitutet (KI) fast i sin senaste prognos. Den höga inflationen slår hårt mot omvärlden och den svenska ekonomin. För att stävja inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan snabbt de senaste månaderna och…

Personalliggare – viktig i brottsbekämpning

Veidekke-koncernen är en av Skandinaviens största byggentreprenörer och under Almedalsveckan belyste man den arbetslivskriminalitet, som ofta följer i spåren av utländska företags agerande i Sverige, inte minst gäller det östeuropeiska bolag. Lennart Weiss på Veidekke Sverige, redogjorde inledningsvis för den faktiska situationen i dag i Sverige och hur Veidekke arbetar mot fusket. Det är omfattande,…

Innovationsföretagen kritiska till konsultmäklare

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. En förutsättning för att detta upplägg ska vara enligt lag är att den upphandlande enheten inte är med och väljer vilken underleverantör som ska leverera…

Almega-rapport; var 5:e företag utsatta för cyberattacker

Det visar en ny rapport som undersökningsföretaget 4C Strategies tagit fram på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega. Dessutom upplever de flesta företagen ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars IT-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega. Tjänsteföretagen i rapporten uttrycker såväl en vilja som ett behov av samverkan…

Säkerheten först och främst

I en utgåva av nyhetssajten företagande.se medverkade Kee Bergman med en artikel om vikten av att skydda företaget mot digitala attacker och intrång. I artikeln står det bl a; Du behöver ha en säkerhetspolicy på företaget, ett slags protokoll som ska följas. En viktig del i detta är att inte låta programvaror och operativsystem bli…

Kritik mot krångliga regler för Personalliggare

I en artikel på Företagarnas hemsida går deras skattepolitiska expert Patrick Krassén till stark kritik mot regelverket kring Personalliggare. Han menar bl a, att Skatteverket inte göra skillnad på om det blir fel när man försöker göra rätt och om man fuskar, vilket minskar tilltron till myndigheterna och reglernas legitimitet. Företagarna anser, att kraven på…

Telefonsupporten är stängd under semesterperioden

Under semesterperioden har vi lägre bemanning än vanligt, därav har vi valt att hålla telefonsupporten stängd och kommer enbart ta emot supportärenden via mail under semesterperioden. Gäller från 27 juni (v26), telefonsupporten öppnar igen 1 augusti (v31). Supportärenden tar vi emot på: support@timeapp.se. För övriga ärenden kontaktar ni: info@timeapp.se. Trevlig sommar! Önskar alla vi på…

Trender som påverkar företagen

Accenture är ett globalt konsultföretag med inriktning på bl a digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Varje år kartlägger man, genom sitt globala nätverk, trender för kommande år och deras möjliga påverkan på företagandet. Baserat på utvecklingen de senaste 18 månaderna anger man följande rubriker för de fem viktigaste trenderna; Kom som du är … En ny…

Aktuellt just nu …

På TimeApp arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och implementera nya förbättringar och funktioner i systemet. Målet är, som alltid, att hela tiden öka både effektiviteten och säkerheten; samtidigt som TimeApp ska vara optimalt användarvänligt. Majoriteten av de förändringar vi gör, grundar sig i förslag, som vi får från våra användare och kunder. Detta medför…