Alla kunder är viktiga kunder …

… inte minst alla våra jurist- och advokatkunder. Mycket av framgången bakom TimeApp handlar om att lyssna på kunderna, höra på deras åsikter och erfarenheter, deras förslag och idéer. Det är vi på TimeApp bra på och det har också gett oss åtskilliga framgång. I branschversionen;TimeApp Advokat har vi exempelvis skapa förutsättningar till utökad jävsökning,…

Var rädd om arbetslusten

Det kan hända oss alla; att man liksom tappar arbetslusten, att det inte känns kul och stimulerande längre, att det bara är segt och tungt. Det finns sätt att aktivt försöka få tillbaka arbetsglädjen och lusten att jobba. Ett sätt kan vara att använda TimeApp, för att bättre organisera upp arbetet och lättare få ett…

Angelägen nyhet

Nu har vi äntligen lanserat det nya mallalternativet i TimeApp. Det är en efterlängtad funktion; anpassningsbara mallar. När man skapar en ny mall kan man nu välja Anpassningsbar under alternativet Grundmall. Efter att man skapat en anpassningsbar mall, kan man gå in på mallen och anpassa den än mer efter företagets preferenser på hur en faktura ska…

Tillfälliga begränsningar i supporten

På TimeApp är vår ambition att ha högsta möjliga kvalitet på vår supportfunktion. Vi vill att den ska vara snabb, tillmötesgående och lösningsorienterad. Av kundernas reaktioner upplever vi också att vi som oftast lyckats nå detta. Under en viss tid framöver kan det dock förekomma vissa begränsningar i vår support. Det beror på att vi…

5 tips om att tjäna pengar på tid

Alla vet att tid är pengar, men det betyder inte alltid att man tjänar på det i positiv bemärkelse. Om man inte tar vara på tiden, betyder det istället att man går miste om slantarna. Tiden liksom pengarna försvinner bara till ingen nytta. Fast det finns enkla, effektiva och smarta sätt att ta vara på…

Värt att veta om rappporteringslagen

 

Många revisionsbyråer, advokatbyråer, skatterådgivare, banker, redovisningsbyråer och övriga rådgivare kommer att beröras av lagen om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare. Lagen innebär att skatterådgivare är rapporteringsskyldiga för alla gränsöverskridande skatteupplägg. Lage Wikstrand, auktoriserad redovisningskonsult och rättsekonom hos Hogia, berättar mer om hur den nya lagen kan komma att påverka företag i deras senaste nyhetsbrev.

https://www.hogia.se/affarssystem/ekonomi-info/artiklar/20/sa-kan-rapporteringslagen-paverka-ditt-foretag?utm_source=SitecoreEXM&utm_medium=email&utm_campaign=Ekonomi-info_februari_2020&utm_content=readmorelink_mtic  

TimeBook ger en föraning om Teams

När vi skapade TimeApp, ville vi självklart göra en produkt som innehöll värdefulla funktioner och tjänster för våra kunder; från små företagare till stora bolag och kommuner. En sak som vi värnade extra om var TimeBook; ett företagsinternt socialt forum i realtid, där alla i företaget som var inloggade kunde kommunicera med varandra med text…

Företagarna ger råd till företagen

Mikael Törnwall, journalist på SvD, har intervjuat Eva Cooper, som är regionchef för Företagarna i Gävleborg och Dalarna. Artikeln har rubriken; Råd till småföretag – så klarar ni krisen. Det är sammanlagt sex kloka råd, som det finns all anledning att ta till sig och fundera på i vad mån de rör den egna verksamheten.…

TimeApp kostnadsfritt i två månader

  I tider av oro och osäkerhet i samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet är det oerhört viktigt med ordning och reda på alla fronter. Inte minst när många företag tvingas att korttidspermittera eller uppmana sina medarbetare att utföra sitt arbete från hemmet. TimeApp är ett beprövat administrativt verktyg, som skapar en god överblick…