Mer än bara Freemium

Genom Internet har möjligheterna för företag att marknadsföra och erbjuda varor och tjänster drastiskt förändrats. Idag finns ett utbud av kostnadsfria produkter; varor och/eller tjänster, där kunden själv avgör om han/hon vill betala för en mer utbyggd version av produkten. Det kallas Freemium. Allt enligt Wikipedias definition är Freemium en affärsmodell, som fick sitt genomslag…