Innovationsföretagen kritiska till konsultmäklare

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. En förutsättning för att detta upplägg ska vara enligt lag är att den upphandlande enheten inte är med och väljer vilken underleverantör som ska leverera…

Almega-rapport; var 5:e företag utsatta för cyberattacker

Det visar en ny rapport som undersökningsföretaget 4C Strategies tagit fram på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega. Dessutom upplever de flesta företagen ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars IT-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega. Tjänsteföretagen i rapporten uttrycker såväl en vilja som ett behov av samverkan…

Säkerheten först och främst

I en utgåva av nyhetssajten företagande.se medverkade Kee Bergman med en artikel om vikten av att skydda företaget mot digitala attacker och intrång. I artikeln står det bl a; Du behöver ha en säkerhetspolicy på företaget, ett slags protokoll som ska följas. En viktig del i detta är att inte låta programvaror och operativsystem bli…

Kritik mot krångliga regler för Personalliggare

I en artikel på Företagarnas hemsida går deras skattepolitiska expert Patrick Krassén till stark kritik mot regelverket kring Personalliggare. Han menar bl a, att Skatteverket inte göra skillnad på om det blir fel när man försöker göra rätt och om man fuskar, vilket minskar tilltron till myndigheterna och reglernas legitimitet. Företagarna anser, att kraven på…