MyGizmo AB förvärvar P&K TimeApp AB

Marknaden har ett stort behov av smarta och smidiga lösningar för projekthantering, inte minst när det kommer till hantverkare. Sedan grundandet har MyGizmo vuxit till att bli en innovativ och stabil mjukvarutjänst för projekthantering, med kunder över hela Sverige.   Som ett led i MyGizmos långsiktiga strategi, om att bli en av de ledande aktörerna…

Timkostnadsnormen för 2024 ökar

Timkostnadsnorm för 2024 blir 1 531 kr (med F-skatt) och 1 165 kr (utan F-skatt). Inför 2024 har det beslutats att timkostnadsnormen, som träder i kraft den 1 januari 2024, blir: • … 1 531 kr, exkl. mervärdesskatt, för den som är godkänd för F-skatt. • … 1 165 kr, exkl. mervärdesskatt, för den som…

Framtiden är molnbaserad

Idag finns det många system för tidredovisning på marknaden. Självklart kan det vara svårnavigerat i den djungel som uppstår. Samtidigt går utvecklingen allt snabbare framåt och det som kändes modernt igår, kanske inte är lika avancerat idag. System för olika typer av arbetstider är ett typiskt exempel i det här avseendet. Allt ifrån att använda…