Integration mot Fortnox Fakturering

Bland företag som arbetar med olika typer av tidredovisningssystem, för att på ett optimalt sätt kunna kostnadseffektivisera sin verksamhet, växer förväntningarna och kraven på integration med olika bokföringssystem. TimeApp är ett populärt system för tid- och projektredovisning; något av ett kompakt affärssystem. Här har man tagit företagens behov på allvar. Nu har man lanserat en…

TimeApp vill medverka till en meningsfull fritid

Det är Malmö Stads Fritidsförvaltning, som beställt och fått en egen anpassad version av tid- och projektredovisningssystemet TimeApp. Allt för att verksamheten inom förvaltningen ska kunna bedrivas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Malmö är landets tredje största kommun med mer än 312 000 invånare och en omsättning på ca 17,5 miljarder kronor varav…